Гръдни импланти BellaGel с кръгла форма

 

 - Тази форма е най-предпочитана в световен мащаб;

 - Имплантите с кръгла форма създават изключително естествен вид, както в изправено, така и в легнало положение;

 - Кръглите гръдни импланти са подходящи както за корекция на загуба на обем с течение на времето, така и при реконструкция и корекция на формата и големината на бюста.

 - BellaGel предлага разнообразна гама от различни по големина и форма- 146 вида кръгли импланти, като размерът им варира от 120 до 560 куб. см.

 - Кръглите гръдни импланти BellaGel се различават по вида на обвивката (гладки и текстурирани) и по проекцията (нисък, среден, висок и много висок профил).

 

 

Гръдни импланти BellaGel с анатомична (капковидна) форма

 

 - Анатомичните (капковидните) импланти придават по-естествен и пропорционален външен вид с овална форма в горната част и по-голям обем в долната част;

 - Високо кохезивният силиконов гел осигурява постоянна анатомична форма.

 - Индикаторите за посока върху самия имплант спомагат за лесно и прецизно позициониране при поставяне.

 - BellaGel предлага 49 вида анатомични импланти, като размерът им варира от 145 до 525 куб. см.

 - Предлагат се само с текстурирана (грапава) повърхност.

 - Анатомичните импланти с умерена височина имат 3 вида профил – нисък, среден и висок. Предлагат се и анатомични импланти и с голяма височина, които имат 2 вида профил – среден и висок.


Предимства

Всички суровини, използвани в BellaGel, са одобрени от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (US FDA).

BellaGel притежава най-тънката, най-здравата, най-еластичната и най-фината обвивка в света. Тя е 6-слойна при текстурираните и 5-слойна при гладките импланти.

BellaGel има най-здравия бариерен слой в света, който предпазва от изчитане на гел и намалява значително риска от разкъсване и капсулна контрактура.

Повърхността на BellaGel има неравномерна текстура с по-големи пори. Гръдната тъкан се захваща бързо и здраво за порите на импланта, за да намали значително риска от капсулна контрактура.

Благодарение на високо кохезивна технология, имплантите BellaGel имат така наречената „памет“ и дори след като са смачкани, или манипулирани, възвръщат първоначалната си форма. Срязан наполовина, имплантът не променя формата си.

BellaGel има най-ниското съдържание на платина в света.

BellaGel е преминал над 20 химически и физически тестове, които превишават в пъти стандартите на САЩ и ЕС. Компресират се до 80% от размера 2 милиона пъти (3 пъти в секунда, 24 часа на ден, в продължение на една седмица), издържат при натиск от над 250 кг. Тестовете показват категорично най-добрите показатели в света спрямо дебелината на обвивката: сила на опън – 21.7 N, издръжливост на опън – 7,46 Mpa, коефициент на разтягане – 627%, дебелина на бариерния слой - 122 μm.

Гаранционната програма Премиум на BellaGel предлага безплатно доживотна подмяна на имплантите.